FATBIKE
About Fatbikes

What is a Fatbike?

A fatbike is a mountain bike adopted to fit really, really wide tyres while maintaining a low weight and appropriate gear ratios to create a very competent tool for adventures.


The footprint of the tyres are about 4 times that of a normal shoe, creating the traction and float that allows you to cycle on snow and ice as well as soft sand with surprizing ease.


Fatbikes are for adventures

While there are some people who race the fatbikes in long distance races, we believe they are best used as adventure bikes to get us all outside and explore nature during both summer and winter.


On harder surfaces such as gravel, ice and snowmobile tracks you can comfortably travel at 2-3 times the speed you normally walk in.  This allows the rider to experience more and get to the interesting areas easier and quicker, allowing you to spend more time in the areas you wish to explore and less time getting there and back.


How shall I know where to go?

That's easy!


We have a couple of routes mapped in Google maps that we share with you if you rent. We are also available to discuss and recommend routs according to your desire and experience as well as the conditions at hand.


Naturally, you can also book a local guide for the day, and we will take care of you and ensure that you get an experience that is hard to beat.


What's next?

Reach out to us if you have any questions or just want to discuss options and possibilities!


Phone or text: +46 70 6665413

E-mail: roger@fatbikeadventures.se

Instagram: www.instagram.com/fatbikeadventuresab

Facebook: www.facebook.com/fatbikeadventuresab

Vad är en Fatbike

En fatbike är en mountainbike anpassad för väldigt väldigt breda däck medan den fortfarande är lätt och har en bra och anpassad utväxling. Detta skapar en väldigt kompetent äventyrs-maskin.


Ett fatbike-hjul har ungefär 4 gånger så stor yta mot marken jämfört med en vanlig sko. Detta skapar grepp och bärighet som gör det möjligt att cykla på snö och is likväl som mjuk sand med förvånansvärd lätthet.


Fatbikes är för äventyr

Även om det finns de som tävlar med fatbikes i långlopp anser vi att bästa användningen av en fatbike är som äventyrscyklar med syfte att komma ut och utforska naturen under både sommar och vinter.


På hårdare ytor som grus, is och skorterspår kan man bekvämt cykla i 2-3 gånger promenadfart. Detta gör att man hinner uppleva mer och ta sig till de intressanta platserna lättare och enklare. Du kan spendera större del av tiden i de områden man vill utforska och mindre tid på att ta sig dit och tillbaka.


Hur ska jag veta var jag ska åka?

Det är enkelt!


Vi har ett antal rutter som är markerade i Google maps som vi delar med oss av när du hyr. Vi finns också här for att prata om och rekommendera rutter utifrån dina önskemål och din erfarenhet, likväl som efter de förhålland som råder.


Givetvis kan du också boka en lokal guide. Då tar vi han om dig och gör det vi kan för att din upplevelse ska bli svårslagen!


Vad är nästa steg?

Hör av dig till oss om du har frågor eller vill prata om alternativ och möjligheter!


Telefon eller sms: +46 70 6665413

E-mail: roger@fatbikeadventures.se

Instagram: www.instagram.com/fatbikeadventuresab

Facebook: www.facebook.com/fatbikeadventuresab

SANDÖNS BÄSTA CYKELSTRÅK

Ladda ner en karta som leder dig till öns bästa badstränder och utflyktsmål